Omnipack PLM

V rámci realizovaného projektu OMNIPACK product lifecycle management si Klastr pořídil nový hardware a informační systém typu PLM pro podporu řízení životního cyklu výrobku. Tento IS zajišťuje jednotnou informační a znalostní základnu a zároveň poskytuje softwarové nástroje pro realizaci inovačních aktivit ve všech fázích životního cyklu výrobku. Hlavním přínosem je efektivnější sdílení dat a informací o výrobku,  vývojových a výrobkových procesech, zkrácení doby vývoje a získání vyšší kontroly nad životním cyklem výrobku díky využití komplexních informací a nástrojů pořízeného PLM. Vstup do platformy zde.

Projekt s názvem " OMNIPACK product lifecycle management" byl realizován v rámci OPPI program ICT v podnicích – III. Výzva v období únor 2012 – březen 2013. Projekt byl ukončen.

Česky