Klastr OMNIPACK

Společné projekty Klastru OMNIPACK jsou koncipovány a realizovány v souladu s posláním klastru: kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí pro rozvoj inovací a zvýšení konkurenceschopnosti Klastru OMNIPACK a jeho členů prostřednictvím projektů kolektivního výzkumu.
 

Infrastruktura

 

Klastr OMNIPACK dlouhodobě zajišťuje klastrové aktivity – společné projekty členů Klastru a jeho partnerů, které mají tyto výstupy:

  • Technologická centra Klastru OMNIPACK   - specializovaná vývojová pracoviště vybavena moderními technologiemi pro vývoj a testování jednotlivých komponent Obalového systému OMNIPACK (tzn. obalů, fixací, výplní aj.). Klastr koordinuje využití jednotlivých technologických center a komplexnost poskytovaných odborných služeb. Centra zajišťují provedení požadovaných testů včetně jejich vyhodnocení, návrhu optimalizace řešení a doporučení pro další vývoj.
  • Obalový systém OMNIPACK – soubor studií technického řešení inovací jednotlivých komponent kombinovaného systému včetně definovaných podmínek pro úspěšný transfer inovací do průmyslové praxe. Unikátní Obalový systém OMNIPACK sjednocuje technické parametry a postupy pro vývojové projekty Klastru. Individuální vývojové projekty členů na tyto standardy navazují tak, aby bylo docíleno snížení nákladů na vývoj a zlepšení poměru nákladů na inovace a efektu z nich.
  • Centralizovaná znalostní a informační základna – komplexní soubor oborově zaměřených systematicky získávaných a tříděných informací. Základem jsou údaje z marketingových průzkumů, patentových rešerší, oborových výzkumů inovací a trendů, technická data z realizovaných inovačních procesů aj.
  • Systematický rozvoj lidských zdrojů – koordinovaný proces řízení lidských zdrojů klastru s cílem zajistit jejich jednotnou znalostní a kvalifikační úroveň, která je předpokladem efektivního kolektivního výzkumu a zdrojem kontinuální inovační aktivity všech členů klastru. Klastr OMNIPACK realizuje dlouhodobý program „Systém společného RLZ Klastru“.

Díky dlouhodobé spolupráci s univerzitami a partnery v regionech, je Klastr OMNIPACK schopen zajišťovat i další služby, které se přímo týkají poradenství v oblasti rozvoje podnikání.

 

Projekt s názvem "Rozvoj Klastru OMNIPACK" byl realizován v rámci OPPI program Spolupráce - Klastry II. výzva v období březen 2012 - únor 2015. Projekt byl ukončen.
Projekt s názvem "Rozvoj inovačních aktivit Klastru OMNIAPACK" byl realizován v rámci OPPI program Spolupráce - Klastry I. výzva v období březen 2009 - únor 2012. Projekt byl ukončen.

Česky