Zařízení pro statické zkoušení systému balení

TC pro vývoj a testování lepenkových a kartonových obalů

Provozovna: Dobruška
 

Zařízení pro statické zkoušení systému balení umožňuje:

  1. testování folií při jejich různém předepnutí, tzn. změnu napětí ve folii v závislosti na čase pro různé hodnoty předepnutí folie a různé druhy folie
  2. návrh obalu, tzn. zkušební zabalení s možností kontroly sil, kterými folie působí na balené zboží (nahoře a dole v rovinách rovnoběžných s bokem palety)

Výsledky testování provedené pomocí požadovaného zařízení umožňují objektivně posoudit vhodný typ fólie k zabalení zboží uloženého na paletách. Současně umožní měřit garantovanou průtažnost jednotlivých folií včetně dostředné síly působící bezprostředně na zboží.

Typ zařízení: WRAPTEST

Česky