Zařízení pro 3D digitalizaci

TC pro rapid prototyping

Provozovna: Jaroměř

 

Jedná o mobilní zařízení, které umožňuje digitalizaci od malých (10x10x10 mm) až po velké (2,5x2,5x2,5 m), dále je schopno snímat různé povrchy od lesklých po matné. Operační SW je schopen porovnávat skenované díly s CAD modely a převádět naskenovaná data do CAD modelů. Zařízení využívá laserový měřicí systém.

Typ zařízení: Romer Absolut Arm 7525SE

Technické parametry:

  • Zařízení umožňuje digitalizaci provádět bezdotykově
  • Součástí zařízení je i dotyková sonda pro kontrolu dílů a digitalizaci hlubokých děr
  • SW vybavení zařízení umožňuje pracovat s mračnem bodů, převádět mračno bodů na polygonální síť a pracovat/modifikovat tuto síť
  • SW vybavení zařízení umožňuje porovnání odchylek digitalizovaných dat s CAD daty - tzv. Inspekční (kontrolní) modul včetně tvorby měrových protokolů, možností importů CAD dat
  • SW vybavení zařízení umožňuje převod polygonální sítě do plošné a objemové geometrie (CAD) - tzv. Reverse Engineering modul a export do CAD formátů

Česky