Technologie pro dělení materiálu vysokotlakým vodním paprskem

TC pro vývoj a testování pěnových fixací

Provozovna: Hradec Králové
 

Technologie pro dělení vysokotlakým vodním paprskem. CNC stůl v portálovém provedení se souřadnicovým systémem X-Y a dvěma osami Z, včetně řídicího systému a odděleného lapače zbytkové energie.

Zařízení je osazeno dvěma nezávislými řezacími hlavami, jednou 3D řezací hlavou s eliminací podřezu a druhou 2D hlavou, ve 2D pracuje zařízení s oběma hlavami souběžně, ve 3D je jedna hlava odsunuta na okraj portálu a používá se jen hlava pro 3D řezání.

Vysokotlaké čerpadlo s regulovatelným tlakem včetně příslušenství (chladič), ovládání a vysokotlakého potrubí pro připojení ke stolu.

Zařízení umožňuje, jak řezání čistým vodním paprskem, tak i řezání za pomoci přidaného abraziva.

Řezací 3D hlava umožňuje natáčení hlavy, řezání pod úhlem a kompenzaci úkosu. Zařízení splňuje podmínku vysoké přesnosti polohování a minimálního kroku posuvu v každé ose.

Typ zařízení: WJ2535-2Z-UJ-PJ-5AX, JETS 3.8/60 CLASSIC

Česky