TC pro testování a optimalizaci přepravních balení

Provozovna: Vestec

Paldyntest

Zkušební zařízení je určeno ke zkouškám kvality a pevnosti obalu zboží na paletě. Zkoušky mohou probíhat ve dvou režimech:

  • statický režim: zkouší se vliv úhlu naklonění palety se zbožím na obal. Sklopný rám s vozíkem se postupně naklání. Vždy po naklonění o úhel nastavený v parametrech programu se vozík zastaví a po nastavené době (pro uklidnění mechanismu i zboží na paletě) snímač měří zboží ve zvolené výšce zabalené palety. Pokud se zboží na paletě vychýlí víc než je nastaveno v parametrech, test se ukončí.
  • dynamický režim: zkouší se vliv rychlosti nárazu palety se zbožím na překážku. Vozík se po nakloněné rovině vlastní vahou rozjíždí tak, aby na konci dráhy narazila na doraz definovanou rychlostí; pokud se v průběhu nárazu zboží na paletě vychýlí víc než je nastaveno v parametrech programu, test se ukončí.

Statický i dynamický text standardně probíhá automaticky, kdy stroj automaticky vykonává celý zkušební cyklus.
Program zkoušky se zadává buď na ovládacím panelu zkušebního zařízení, nebo je program uložen mimo zkušební zařízení v počítači PC kompatibilním a pomocí kabelu se do zkušebního zařízení nahraje.
Parametry testu a naměřené výsledky se ukládají do paměti řídícího počítače. Po skončení zkoušky se nahrají do PC ve formátu tabulky Microsoft Excel a dále je lze zpracovávat prostředky, které Excel umožňuje.
V ručním režimu je možné samostatně pohybovat jednotlivými mechanismy, tato možnost se používá např. při přípravě testu nebo v nouzových situacích.
Navržené zařízení má umožnit měření obalu zboží popsané v Příloze č. 4 „Metodika testování kvality obalu zboží na paletách“ tj. statické měření pevnosti palety a relativní dynamické měření pevnosti palety.

Princip:
- měření vychýlení palety při jejím naklopení
- měření vychýlení palety po najetí vozíku (po nakloněné rovině) do koncové polohy

 

Paldyntest

Česky