TC pro vývoj a testování pěnových fixací

Provozovna: Hradec Králové

Technologie pro fixace

Speciální testovací zařízení, určené ke zkouškám zpracování technologických zbytků pěn, použitých obalů z pěnových materiálů a odpadů z pěnových PE jako vstupní suroviny pro výrobu polotovarů a fixací.
Zařízení je založeno na principu tepelného formování (lisování) předem připravené vstupní suroviny (drtě) za použití speciální technologie. Nedílnou součástí technologie je i testovací zařízení na předpřípravu vstupních materiálů (technologických zbytků pěn, použitých obalů z pěnových materiálů a odpadů z pěnových PE), jejich nadrcení – výroba drtě.
Zařízení je využíváno v rámci vývoje a inovace opětovného zpracování technologických zbytků pěn, použitých obalů z pěnových materiálů a odpadů z PE pěn pro výrobu nových fixačních prvků, případně jako polotovarů na jejich výrobu.

 

Česky