TC pro vývoj a testování pěnových fixací

Provozovna: Hradec Králové 

Vaukové tvářecí zařízení

Zařízení, umožňuje rychle realizovat technické řešení inovací ukládání výrobků do pěnových fixací malých tlouštěk. U těchto typů obalů je hlavní důraz je kladen na přesné uložení v co největší možné ploše a s nárokem na co nejlepší tvarovou ochranu dílu, zlepšení přesnosti uložení výrobků do pěnových fixací při požadavku na měkkost povrchu, dále jejich případné antistatické provedení, případně provedení ESD (konduktivní).
Tvar těchto fixačních pěn musí velmi přesně kopírovat tvar výrobku, aby plocha dotyku s výrobkem a tím i plocha pohlcující případné nárazy a otřesy byla co největší. Toto klade nároky na přesnost uložení a na tvarové provedení pěny.
Tlak zákazníků na zlepšení uložení dílu se zvyšuje a schopnost reagovat na tyto nové trendy je základním předpokladem získání konkurenční výhody výrobců těchto obalů na trhu.
Zařízení, umožňuje rychle a efektivně připravovat prototypy pro ukládání výrobků do velmi přesných fixací, v tomto případě se jedná o ukládání výrobků lehkých s nižší hmotností (10-500g).

 

Česky