Modulární software pro logistiku a balení

Modulární softwarový systém pro logistiku a balení nabízí po zadání vstupních podmínek 3D varianty ložení přepravovaných prvků (obalů, palet a případně samostatných výrobků) ve vybraném ložném prostoru, a to včetně 3D výkresů a vypočtených hodnot řady potřebných logistických dat a informací.

Provozem zařízení je pověřena spol.:
SERVISBAL OBALY s.r.o. - Servisní centrum Klastru OMNIPACK
Česky