Plotr se SW ArtiosCAD

Zařízení umožňuje vypracovat návrh specificky provedených složitých obalů a vnitřních fixací pro balení tvarově komplikovaných výrobků. Výsledkem je zhotovení technických podkladů, výkresů, na vysoké úrovni a to včetně axonometrického znázornění. Díky přímému propojení PC a plotru je možné zhotovit prototyp obalu a vnitřní fixace pro praktické ověření jejich vhodnosti a snadno provádět případné úpravy.

Provozem zařízení je pověřena spol.:
SERVISBAL OBALY s.r.o. - Servisní centrum Klastru OMNIPACK
Česky