3D Scanner ATOS 1 - optické skenování složitých dílů

Digitalizační zařízení 3D Scanner ATOS 1 snímá prostřednictví soustavy kamer a zdroje světla povrch výrobku a převádí ho do digitální podoby. Ta je pak speciálním software zobrazena jako mračno bodů. Informace se dále zpracovávají v CAD systémech. Díky vysoké rychlosti těchto scannerů a přesnosti získaných dat se rapidně sníží čas potřebný k vývoji a tvorbě prototypů. Dále je také možné pomocí této technologie provádět bezkontaktní měření a porovnávání dílu s 3D modelem.

Provozem zařízení je pověřena spol.:
Innomia, a.s. - Servisní centrum Klastru OMNIPACK

innomia@klastromnipack.cz

Česky