Software Cosmos Works - simulace zatížení ve fázi návrhu

Software Cosmos Works pro analýzu konstrukčních návrhů metodou konečných prvků umožňuje virtuálně simulovat zatížení dílů a následně analyzovat vzniklá napětí a deformace i v oblasti nelineárního chování plastových materiálů. Na základě výsledků analýzy lze optimalizovat výrobek z hlediska funkčních parametrů, pevnostní únosnosti a materiálové náročnosti před zadáním výroby nástrojů.
Při vývoji obalu nachází software uplatnění při virtuální analýze navržených obalů podle požadované únosnosti a při simulaci pádových testů obalů, umožňuje optimalizovat materiálové náklady a zrychluje vývoj.

Provozem zařízení je pověřena spol.:
Innomia, a.s. - Servisní centrum Klastru OMNIPACK
Česky